cz

Aja-koralky

8.7.2018 7:23:54 | Aja-koralky

Prázdninová sleva = 10%

23.6.2018 6:51:28 | Aja-koralky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU-SOUHLAS
Dle Nařízení EU 2016/675 o obecné ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR) vás tímto informujeme, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, a to v souvislosti s prodejem zboží. Tyto informace potřebujeme pro plnění z kupních smluv a s tím spojenou fakturací. Tyto informace pak dále používáme v oprávněném zájmu v souladu se zákonem pro zajištění dodávek zakoupeného zboží.
Pro výše zmíněné účely zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email.
Údaje dále předáváme na základě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR přepravní společnosti Česká pošta, s. p. (jedná se o Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a doručovací adresu za účelem plnění z kupní smlouvy)
Jiným způsobem s vašimi údaji nenakládáme a ani je nepředáváme dál.
Prosím o souhlas s tímto dokumentem,pokud souhlasit nebudete není možné objednavku uskutecnit.